Център за семейна медицина Медихоуп

IX / 10.08.2023г. АИППМП "МЕДИХОУП" ЕООД е акредитирана база за провеждане на обучение по специалност "Обща медицина" със Заповед № РД-17-110/29.03.2019г., издадена от Министерството на здравеопазването.

Уважаеми колеги,

На основание Заповед РД-19-2/13.04.2021 издадена от Министерството на здравеопазването за определяне на местата за специализация, за които държавата ще финансира обучението и ще заплаща субсидия по чл.42 б от Наредба №1/22.02.2015 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването,АИППМП "МЕДИХОУП" ЕООД обявява следните места за специализанти с база на практическо обучение АИППМП "МЕДИХОУП" ЕООД:

Лекар специализант по Обща медицина - 1 местo

Желаещите могат да кандидатстват за обявената позиция като подадат следните документи:

1.Диплома за придобитата от специализанта професионална квалификация в Република България или документ, удостоверяващ правото на специализанта да упражнява съответната професия, когато професионалната квалификация е придобита в друга държава;

2.Удостоверение за членство на специализанта в съответната съсловна организация;

3.Свидетелство за съдимост.

Начин за предоставяне на документи:

На място, на адрес: гр.Пловдив, ул.Мизия №18, тел.: 032/950 578, e-mail: medihope@abv.bg

Срок за подаване на документи: до 30.08.2023г.

С кандидатите ще се проведе подбор по документи и събеседване и ще бъдат уведомени в едноседмичен срок.

С одобрените кандидати ще се сключи трудов договор съгласно чл.68, ал.1, т.2от КТ и условията на Наредба №1/22.02.2019 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

Управител: Д-р Емил В. Михайлов

............................

IV / 23.04.2020г. АИППМП МЕДИХОУП ЕООД , гр. Пловдив

Ви съобщава,

че по повод започналите детски консултации във дните вторник и четвъртък от 12.00-17.00 часа се забраняват посещенията в практиката на всички останали пациенти независимо от повода за посещение,през това време консултация по телефона.

Управител:

Д-р Емил Михайлов

III / 06.01.2020г. АИППМП МЕДИХОУП ЕООД , гр. Пловдив

ЗАПОВЕД

№ 2 / 06.01.2020г.

На основание чл.41, ал.1 и ал.2 от Наредба №1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването

ОПРЕДЕЛЯМ

Месечна такса за практическо обучение за придобиване на специалност "Обща медицина" в размер на 1/2 от минималната работна заплата за страната.

Управител:

Д-р Емил Михайлов

II / 09.12.2019г. АИППМП "МЕДИХОУП" ЕООД е акредитирана база за провеждане на обучение по специалност "Обща медицина" със Заповед № РД-17-110/29.03.2019г., издадена от Министерството на здравеопазването.

Уважаеми колеги,

На основание Заповед РД-19-6/31.10.19 издадена от Министерството на здравеопазването за определяне на местата за специализация, за които държавата ще финансира обучението и ще заплаща субсидия по чл.42 б от Наредба №1/22.02.2015 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването,АИППМП "МЕДИХОУП" ЕООД обявява следните места за специализанти с база на практическо обучение АИППМП "МЕДИХОУП" ЕООД:

Лекар специализант по Обща медицина - 2 места

Желаещите могат да кандидатстват по обявените позиции като подадат следните документи:

1.Диплома за придобитата от специализанта професионална квалификация в Република България или документ, удостоверяващ правото на специализанта да упражнява съответната професия, когато професионалната квалификация е придобита в друга държава;

2.Удостоверение за членство на специализанта в съответната съсловна организация;

3.Свидетелство за съдимост.

Начин за предоставяне на документи:

На място, на адрес: гр.Пловдив, ул.Мизия №18, тел.: 032/950 578, e-mail: medihope@abv.bg

Срок за подаване на документи: 14 календарни дни от датата на публикуване / 09.12.2019г./. С кандидатите ще се проведе подбор по документи и събеседване и ще бъдат уведомени в едноседмичен срок.

С одобрените кандидати ще се сключи трудов договор съгласно чл.68, ал.1, т.2от КТ и условията на Наредба №1/22.02.2019 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

Управител: Д-р Емил В. Михайлов

I /.../ Психологията, част от нашето здраве !

Mисията ни на медици е да предоставяме качествени здравни услуги на нашите пациенти и клиенти по начин, който показва състрaдание и професионализъм.

Ние посвещаваме времето, енергията и умението си, за да подпомогнем всеки един човек да постигне целите си в здравеопазването.

Вярваме, че съвременната медицинска грижа предполага един по съвременен подход. Това означава, че освен тясната и конкретна медицинска интервенция, свързана с лечението на заболяването, ние не забравяме, че пациентът не е просто физиологична единица, а реален човек, със своята съдба, мисли, чувства, преживявания.За това и Ви предлагаме услугите на психолога и психотерапевт Даниела Червенакова.

Ако искате да научите повече за психологическата и психотерапевтична подкрепа, да изразите своето мнение или да зададете въпрос, можете да се обадите на телефон 0884327887 или да посетите посочения сайт: http://www.danielachervenakovatherapy.com