Център за семейна медицина Медихоуп

Ценоразпис на платените медицински услуи в АИППМП Медихуоп ЕООД, гр.Пловдив:

 1. Първичен преглед: 40лв.
 2. Медицинско свидетелство за шофьор категория "В": 30лв.
 3. Медицинско свидетелство за работа: 30лв.
 4. Медицинско свидетелство за брак с готови изследвания: 30лв.
 5. Медицинско свидетелство за брак без изследвания: 40лв.
 6. Заверка на здравна книжка за работа с готови изследвания: 15лв.
 7. Заверка на здравна книжка за работа без изследвания: 30лв.
 8. Проба Манту: 10лв.
 9. Медицинска бележка, служебна бележка, удостоверения и талони: 2лв.
 10. Инфузионна терапия за частни пациенти: 50лв.
 11. ЕКГ: 10лв.
 12. Мускулна инжекция: 3лв.
 13. Венозна инжекция: 10лв.
 14. Превръзка: 20лв.
 15. Изследване на кръвна захар с глюкомер: 2лв.

Важно: Здравно неосигурените пациенти се таксуват по горепосочените цени.